Pensioen:

Voor iedereen heel belangrijk! Maar het is zo complex geworden dat maar weinigen het nog allemaal overzien. Heeft u het goed geregeld, of is het vóór u goed geregeld? Weet u het? Voor Werkgevers én Werknemers blijkt het vaak een heel moeilijke materie. Wanneer je naar de relevante en maar steeds wijzigende wetgeving kijkt is dat ook niet zo vreemd. En vaak wordt er ook heel moeilijk over gedaan. En dat is wel vreemd. Het gaat om uw geld, dan wilt u toch duidelijkheid?

Risico’s:

Voor u als bedrijf of als particulier hebben risico’s direct een invloed op uw bedrijfsvoering of manier van leven. Maar risico’s hebben door wetgeving vaak ook een grote invloed op uw financiën. Bijvoorbeeld ten aanzien van te nemen voorzieningen. Veranderingen in het economisch klimaat kunnen zomaar gevolg hebben voor de balans van uw onderneming. En u als particulier? Heeft u een goed overzicht van hoe u er voorstaat als zich een onverwachte wending in uw situatie voordoet? Kunt u zich veroorloven daar nu niet over na te denken?  

Actuarieel:

Véél meer dan rekenen! Van oorsprong richt het actuariaat zich vooral op het cijfermatige aspect rondom risico’s en de (verzekerings-)oplossingen. En soms focussen opleiders, adviseurs en actuarissen zich daar nog steeds op. Maar in een complexe omgeving is het belangrijk om vraagstukken in hun context te plaatsen, om het doel niet uit het oog te verliezen. En helder te communiceren, zodat iedereen begrijpt waar het over gaat en weet waar hij aan toe is. Bij actuariële vraagstukken mag de praktische kant dan ook beslist niet vergeten worden. Toch?